Köp en ny reviderad upplaga av Vanmakt hos din nätbokhandlare.


Redan 2013 skrev jag Vanmakt som är första delen i MAKTTRILOGIN. Sanna Johansson blev utsatt för ett övergrepp. Som ett utslag av frustration satte hon upp ett plakat där händelsen ägde rum med en beskrivning av övergreppet. Det spred sig och kvinnor över hela landet vågade träda fram med sina egna berättelser.
Nu händer det på riktigt, men med digitala ”plakat”.#respectoo, #actiontoo, #nognu, #nolltolerans, #minrätt, #påminavillkor