Jag hoppas att #metoo-berättelser når rättsväsendet ...


Jag hoppas att #metoo-berättelser når rättsväsendet och övriga ansvariga och att man tar hand om alla typer av övergrepp mot kvinnor och flickor. Jag hoppas att nästa steg efter #metoo är det som jag skriver om i Vanmakt, första boken i Makttrilogin, där kvinnor och flickor reagerar och agerar och det blir en landsomfattande demonstration. Det är just det som behövs. Och jag hoppas att det inte stannar där. Jag hoppas att de ansvariga myndigheterna tar sig i kragen och ser till att kvinnors rättigheter följs av alla.
#actiontoo, #nognu, #nolltolerans, #respectoo, #minrätt, #påminavillkor