Kvinnors villkor liknar varandra över hela världenKvinnors villkor liknar varandra över hela världen. Så länge kvinnor behandlas ojämlikt, finns det något att skriva om.