MAKTTRILOGIN - En trilogi om maktlöshet och maktmissbruk


Så länge kvinnor behandlas ojämlikt så finns det något att skriva om. Dialogen med mina läsare har visat att thriller-formen har en förmåga att väcka känslor och skapa engagemang – och det är min primära drivkraft.