Bokbloggare mot rasism

 


I dag genomför vi bokbloggare en gemensam manifestation mot rasism. Nu kanske mer än någonsin tidigare behöver vi framhäva människor som har kämpat mot rasism och en av dem som jag tänker på är Martin Luther King, Jr´s bok: "Ett rop på samvete" (A Call to conscience) och hans berömda tal:


”Jag har en dröm! Så jag säger er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter, har en dröm. Det är en dröm… om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den innersta meningen i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde.”

Martin Luther King jr, Washington D C 28 augusti 1963