Återpublicerar Margarita Salamunovic inlägg. Hela inlägget kan läsas här.
Översättningen på Margaritas meddelande:


 "I fredags eftermiddag fick jag din bok, började läsa den och jag kunde inte lämna den ifrån mig. Igår kväll (lördag) läste jag den färdigt.
Den spännande handlingen i romanen höll mig fången från början till slut. Be
skrivningen av karaktärerna, den psykologiska aspekten, växelverkan och sambanden mellan dem, återspeglingen av den verklighet vi lever i har berört mig och fyllt mig med känslor.
Jag gratulerar dig till ett sådant gediget arbete, av hög litterär kvalitet, informativ, lätt att läsa och till din kreativitet. Mycket bra!!"