Amnestys Boklotteri

amnesty-250x240Amnesty International deltar årligen på bokmässan i Göteborg. Det är Amnesty Book Group som uppmärksammar internationella författare som blivit förföljda för sina böcker. Bokgruppen ordnar Amnestys boklotteri för att samla in pengar till sin verksamhet. Till lotteriet kan man som utställande författare eller förlag skänka böcker.
Egenutgivarna kommer att delta i bokmässan och vi medlemmar kommer att skänka böcker till Amnestys boklotteri. Dragningar till lotteriet sker löpande under mässan och vinsterna hämtas i utställarens egen monter.

Jag kommer att delta i årets bokmässa och bidrar till lotteriet, med VANMAKT.

Be din lokala BOKHANDLARE att ta hem ett ex - ISBN 978-91-637-2139-7 (Säg att den finns hos Bokrondellen)

Eller på ditt BIBLIOTEK -  ISBN 978-91-637-2139-7