Läs ett utdrag ur Vanvett - Makttrilogin Bok 3

Sextrafficking, en fruktad maffiaorganisation och en kvinnas strid mot sexslavhandeln.

"...Madame rörde inte en min. Att avrätta en flicka tillhörde inte vardagen. Det skulle innebära en ekonomisk förlust. Men det fanns ingenting som hindrade henne från att göra det när hon ansåg det vara nödvändigt..."

Här kan du läsa ett utdrag ur Vanvett - Makttrilogin Bok 3
Provläs Vanvet