Ur Vanvett. Ny thriller i MAKTTRILOGIN


"Madame rörde inte en min. Att avrätta en flicka tillhörde inte vardagen. Det skulle innebära en ekonomisk förlust. Men det fanns ingenting som hindrade henne från att göra det när hon ansåg det vara nödvändigt."
Ur Vanvett. Ny thriller i MAKTTRILOGIN av Lourdes Daza-Gillman.