Kvinnor är också en stor inspiration i mitt konstnärsskap


I början av 1970-talet, när jag bodde i London, intensifierades mitt intresse för kvinnors utsatthet. Jag började informera mig om hur kvinnors situation såg ut, och det var då jag för första gången satte dessa tankar på pränt, i en avhandling om kvinnors livsöden och orättvisor runt om i världen.
Kvinnor är också en stor inspiration i mitt konstnärsskap.


Pastelmålning - Harmony